Işık Perde Sensörleri ( Light Curtain Sensors )

Işık Perde Sensörleri ( Light Curtain Sensors )

Işık Perde Sensörleri


          Işık perdeleri iki veya daha fazla fotoselin olduğu uzman fotoelektrik cihazlardır. Bu sensörler reflektörlü veya karşılıklı olarak kullanılır. Genellikle uygulamaları geniş alanlara uygundur. Örneğin bir robot sahasına giren bir kişiyi algılama gibi. Işık perdeleri, parça saydırma, çok düzlemli nesne algılama, insan ve makine güvenliği uygulamalarında kullanılabilmektedir.

  

       Takex ışık perde sensör serileri aşağıdaki gibidir;